Kartoitukset

Kartoitusten avulla selvitetään kohteen kuntoa ja asian­mukaisia työtapoja. Oikein tehdyt kartoitukset säästävät aikaa ja rahaa ja auttavat muun muassa remontti­alueen rajauksessa. Niiden avulla taataan myös puhdas ja turvallinen sisäilma. Tiesitkö, että kartoitukset ovat kotitalous­vähennys­kelpoisia töitä?

Asbesti- ja haitta-aineet

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset antavat kiinteis­tön omistajalle tärkeää tietoa kiinteis­töstä ja auttavat mm. remontin suunnit­telussa. Asbesti­purkutyö on tekijälleen luvan­varaista toimintaa. Werkerillä on valtuutus asbesti­purkutöihin. Teemme asbesti-ja haitta-ainekartoitukset sertifikaatin mukaisesti.

Vesi- ja viemärivahingot sekä homevauriot

Vesi- ja viemärivahingot korjaamme kokonais­palveluna. Kosteuden aiheuttamien pitkä­aikaisten home- ja lahovaurioiden korjaaminen edellyttää erityistä perehtyneisyyttä rakenteiden kosteus­tekniseen käyttäytymiseen ja korjaus­rakentamiseen.

Desinfiointi ja hajunpoisto

Desinfiointi- ja hajunpoistotöitä tehdään mm. viemäri­vahinkojen yhteydessä. Kohteessa tehdään yleensä perusteellinen desinfiointi ja ilmapesu. Rakenteita uusitaan tarvittaessa. Työt vaativat erikois­osaamista, ammatti­työkoneita sekä ymmärrystä oikein tehdystä ali­paineis­tuksesta. Luovutamme työn hajuttomana, puhtaana ja tarvittaessa saneerattuna.

Palosaneeraus

Palosaneerauskohteissa teemme aluksi vahinkokartoituksen. Palosaneeraus sisältää tyypillisesti kiinteistön alipaineistuksen, purkutyöt, puhdistukset ja lukkomaalaukset. Kiinteistön saneeratulle osalle annamme hajuttomuustakuun.

Korjauspalvelut

Korjaamme kaikenlaisten vahinkojen jälkeen kohteet ennalleen. Teemme korjaustyöt kokonais­palveluna tai hoidamme korjauksista sovittavan osan. Teemme myös huoneisto- ja asunto­remontteja sekä märkätila­saneerauksia. Meillä on sertifikaatit mm. märkätilavalvontaan ja lämpökamerakuvauksiin.